:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انبار داري بيرينگ ها

انبار داري بيرينگ ها

بيرينگ‌ها را مي‌توان در جعبه‌هاي اصلي براي سال‌ها نگهداري كرد، به شرطي كه رطوبت نسبي از 60% بيشتر نبوده و تغييرات درجه حرارت محل نگهداري زياد نباشد. همچنين محل نگهداري نيايد داراي ارتعاش باشد.
گريس موجود در بيرينگ‌ها آب‌بند شده كه براي مدت طولاني در انبار نگهداري شده‌اند ممكن است خراب شده و خواص خود را از دست داده باشد. بيرينگ‌هايي كه در جعبه اصلي خود نمي‌باشد بايد به خوبي در مقابل خوردگي و آلودگي محافظت شوند.
بيرينگ‌هاي بزرگ بايد به صورت خوابيده نگهداري شوند و كل سطح جانبي رينگ‌ها حمايت شده باشد در صورت نگهداري اين بيرينگ‌ها به صورت ايستاده وزن رينگ‌ها و اجزاي غلتنده باعث تغيير شكل دائمي بيرينگ مي‌شود، زيرا رينگ‌هاي بيرينگ ضخامت نسبتاً كمي دارند.