:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اطلاعات تكميلي در رابطه با نصب بيرينگ ها

اطلاعات تكميلي در رابطه با نصب بيرينگ ها

اطلاعات  تكميلي   در رابطه  با نصب   رولر بيرينگ هاي  CARB يا روش بالا روي محوري  SKF را مي توان  درمراجع  زيريافت .
 مراجع:
 [1]SKF Handbook SKF Drive-up
 [2]www.skf.com/mount