:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اصول انتخاب راهنمای خطی

اصول انتخاب راهنمای خطی

تعیین شرایط

- نوع تجهیز

- جهت و بزرگی بارها

- محدودیت فضای داخلی

- سرعت و شتاب حرکت

- دقت

- سیکل کاری

- سختی یا چغرمگی

- عمر تعمیر و نگهداری

- طول طی شده

- محیط

انتخاب سری ها

- سری های LG : مناسب ماشین های سنگ زنه، فرز، دریل، تراش و سنتر

-   سری های AG : مناسب تجهیزات اتوماتیک، وسایل انتقال پر سرعت، تجهیزات نیمه رسانا ، ماشین برش چوب تجهیزات اندازه گیری دقیق.

-   سری های MGN/ MGW : وسایل مینیاتوری، تجهیزات نیمه رسانا ، تجهیزات پزشکی.

 

انتخاب دقت

کلاس های UP,SP,P,H,C بر اساس دقت تجهیزات موجود می باشد.

تعیین سایز و تعداد بلوک ها

- شرایط بار دینامیکی

- در صورت همراهی با پیچهای ساچمه ای، سایز بایستی از قطر پیچ ساچمه ای کوچکتر باشد. برای مثال اگر قطر پیچ ساچمه ای  mm 35 است، سایز مدل راهنمای خطی HG35 می باشد.

محاسبه ماکزیمم بار بلوک

- شبیه مثال های مرجع محاسبه بار و محاسبه بار ماکزیمم مطمئن شوید که فاکتور ایمنی استاتیکه راهنمای انتخاب شده از همین فاکتور در جدول مربوطه بزرگتر است .

انتخاب پیش بار

-بر اساس سختی لازم و دقت سطح نصب

تعیین چغرمگه

-محاسبه کنید  مقادیر سفتی به منظور پیش بار سنگین تر و اندازه بزرگتر راهنمای خطی بخاطر افزودن سختی لازم .

محاسبه عمر نگهداری

-شبیه مثال مرجع محاسبه عمر با استفاده از سرعت حرکت و فرکانس طول عمر مورد نیاز را محاسبه کنید.

انتخاب روانکاری

-گریس با استفاده از گریس خور تامین می شود و روغن توسط اتصال لوله ای تامین می شود .

کامل شدن انتخاب