:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اصطکاک

 

اصطکاک

 اصطکاک در بیرینگ‌های غلتشی به علت تأثیر آن در گرمای ایجاد شده و در نتیجه دمای کارکرد، عامل تعیین کننده‌ای می‌باشد.
اصطکاک در بیرینگ‌های غلتشی به بار و عوامل دیگری بستگی دارد که مهم‌ترین آنها نوع و ابعاد بیرینگ، سرعت کارکرد، خواص روانکار و مقدار روانکار می‌باشند.
مقاومت کل در برابر دوران در یک بیرینگ از اصطکاک غلتشی و لغزشی در محل‌های تماس غلتشی (Rolling Contact)، نواحی تماس بین اجزای غلتنده و قفسه، به همراه تماس در سطوح راهنمای (Guiding Surface) اجزای غلتنده و قفسه، اصطکاک در روانکار و اصطکاک لغزشی آب‌بندهای تماسی (در بیرینگ‌ها با آب‌بند تماسی) تشکیل شده است.