:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ارتعاشات تولید شده در یک بیرینگ

ارتعاشات تولید شده در یک بیرینگ

به طور کلی یک بیرینگ غلتشی ایجاد سروصدا نمی‌کند. چیزی که به نام سروصدای بیرینگ شناخته می‌شود اثرات شنیداری ارتعاشات ایجاد شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله بیرینگ بر سازه اطراف است. به همین علت است که مشکلات سروصدای بیرنگ در واقع مشکلات ارتعاشی می‌باشد که مرتبط با کاربرد آن است.