تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ارتعاشات تولید شده در یک بیرینگ

ارتعاشات تولید شده در یک بیرینگ

به طور کلی یک بیرینگ غلتشی ایجاد سروصدا نمی‌کند. چیزی که به نام سروصدای بیرینگ شناخته می‌شود اثرات شنیداری ارتعاشات ایجاد شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله بیرینگ بر سازه اطراف است. به همین علت است که مشکلات سروصدای بیرنگ در واقع مشکلات ارتعاشی می‌باشد که مرتبط با کاربرد آن است.