تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

اثر دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

اثر دماي كاركرد بر جنس بيرينگ

رولر بيرينگ هاي كروي كف  گرد تحت  عمليات حرارتي خاصي قرار مي گيرند  لذا مي توانند  براي مدت  طولاني در دماي  بالا كار كنند بدون اين كه تغيير ابعادي  در آنها ايجاد شود . براي مثال  2500ساعت  در دماي 200oc+  يا مدت  كوتاه تر در دماي بيشتر مجاز مي باشند .