:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي هر بيرينگ در مجموعه‌هاي جفت شده با شماره فني سري مجموعه، مطابق استاندارد ISO 355:1977 است.