:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

بيرينگ‌هاي متريك
ابعاد خارجي رولربيرينگ‌هاي مخروطي متريك بجز بيرينگ‌هايي كه پيشوند J در شماره فني آنها آمده است مطابق استاندارد ISO 355:1977 است. بيرينگ‌هايي كه پسوند J دارند، داراي ابعادي مطابق استاندارد ANSI/ABMA 1987 مي‌باشند.


بيرينگ‌هاي اينچي
ابعاد خارجي اين بيرينگ‌ها مطابق استاندارد AFBMA 19-1974 است. اين استاندارد با استاندارد ANSJ/ABMA19.2-1994 جايگزين شده است و استاندارد جديد ديگر شامل ابعاد بيرينگ‌ها نمي‌باشد.