:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه قفسه بجز بيرينگ‌هاي سري NNF 50 و 3194(00) مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند. رينگ خارجي بيرينگ‌هاي NNF ، 1mm كم‌تر از مقدار مشخص شده در استاندارد ISO  براي سري 50 است. ابعاد بيرينگ‌هاي سري 3194(00) بر اساس كاربردهاي عملي مي‌باشند و توسط هيچ استاندارد ملي يا بين‌المللي استاندارد نشده‌اند.