تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه مطابق استاندارد ISO 15:1998 است.
ابعاد رينگ‌هاي زاويه‌دار HJ مطابق استاندارد ISO 246:1995 مي‌باشد.