تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد

ابعاد

براي بيرينگ‌ها در سري ابعادي 32 ابعاد خارجي رولرهاي بادامكي دو رديفه بجز قطر خارجي، مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشد.