:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

براي بيرينگ‌ها در سري ابعادي 32 ابعاد خارجي رولرهاي بادامكي دو رديفه بجز قطر خارجي، مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشد.