:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند.