:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌‌اي دو رديفه، بجز پهناي بيرينگ 3200A، مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند.
 ابعاد شيار خار فنري و خارفنري بيرينگ‌هاي سري 33DNRCBM آورده شده‌اند. اين ابعاد مطابق استاندارد ISO 464:1995 مي‌باشند