:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه‌اي مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند.