تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه‌اي مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند.