:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد رولرهاي بادامكي يك رديفه براي بيرينگ‌ها با سري ابعادي 02 بجز قطر خارجي، مطابق استاندارد ISO 15: 1998 است.