تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد

ابعاد

ابعاد رولرهاي بادامكي يك رديفه براي بيرينگ‌ها با سري ابعادي 02 بجز قطر خارجي، مطابق استاندارد ISO 15: 1998 است.