:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه مطابق استاندارد ISO 15:1998 است.