:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني ساچمه مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشد.
 ابعاد شيار محيطي و خارفنري مطابق استاندارد ISO 464:1995 مي‌باشند.