تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه مطابق با استاندارد 15:1998 ISO مي‌باشند. ابعاد شيار محيطي و خار فنري مطابق استاندارد ISO 464:1995 مي‌باشند.