:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

سازندگان و استفاده کنندگان از بیرینگ های غلتشی به دلایل قیمت، کیفیت و سادگی جایگزینی فقط به اندازه های محدودی از بیرینگ ها علاقه مند می باشد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) طرح های عمومی زیر را برای ابعاد خارجی (Boundary dimensions  ( بیرینگ ها بنا نهاده است.
-استاندارد ISO 15:1998 برای بیرینگ های شعاعی متریک، بجز رولربیرینگ های مخروطی
-استاندارد ISO 355:1977 برای رولربیرینگ های مخروطی متریک
-استاندارد ISO 104:2002   برای بیرینگ های کف گرد متریک