:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس مکاترونیک

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
ابعاد بلبیرینگ های شیار  عمیق کلاس SKF اکسپلورر سری 62 مجهز به سنسور مطابق استاندارد ISO 15:1998 است ولی این بیرینگ ها به علت وجود سنسور کمی پهن تر از بیرینگ های استاندارد می باشند .


تلرانس ها 
بیرینگ های مجهز به سنسور با تلرانس های P5  d≤25mm برای  ویا p6 برای d≥30mm مطابق استاندارد ISO 492:2002 که در جدول 1 و جدول 2 آورده شده اند ،ساخته می شوند .

(جدول 1)

 

 

       (جدول 2)