تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد و تلرانس غلاف های بیرون کشیدنی

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
ابعاد غلاف های بیرون کشیدنی مطابق  استاندار  ISO 2982-1:1995 می باشند .


تلرانس ها
تلرانس  قطر  داخلی غلاف  های بیرون  کشیدنی  مطابق  JS9 و پهنای آن  دارای  تلرانس h13 میباشد .