:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس طرح اصلی غلاف های واسطه

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
ابعاد غلاف های واسطه بجز قطر داخلی غلاف برای شفت های اینچی مطابق استاندارد ISO 2982-1:1995  می باشند.


تلرانس ها
قطر داخلی غلاف های واسطه دارای تلرانس JS9 و پهنای آنها دارای تلرانس h15 است .