:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد و ترانس ها

ابعاد و ترانس ها

ابعاد
 ابعاد خارجي بلبيرينگ هاي شيار عميق ورولر بيرينگ هاي استوانه اي INSOCOAT مطابق استاندارد ISO 15:1998 است .


تلرانس ها
بيرينگ هاي INSOCOAT با تلرانس هاي نرمال توليد مي شوند .بعضي از بلبيرينگ هاي شيار عميق با تلرانس بهتر P5نيز موجود ميباشند.

مقادير تلرانس مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده (جدول زير)


 

لايه پوشش 100µm اكسيد آلومينيوم بر روي  سطوح خارجي يا داخلي  بيرينگ اثري  بر دقت هاي ابعادي  وحركتي  بيرينگ ندارد. (جدول زير)

 


 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید