:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد وتلرانس ها

ابعاد وتلرانس ها

ابعاد
 ابعاد  خارجي  رولر بيرينگ هاي كروي كف گرد  مطابق  استاندارد  ISO 104:2002 مي باشند .

 تلرانس ها
رولر بيرينگ هاي كروي  كف گرد به صورت  استاندارد  با تلرانس هاي مطابق  ISO 199:1997 توليد  مي شوند . تلرانس ارتفاع  بيرينگ براي
- بيرينگ هاي استاندارد  بيش از 50%  دقيق تر و براي
- بيرينگ هاي كلاس SKF اكسپلورر بيش از   75% ،‌دقيق تر از مقادير استاندارد ISO هستند
 مقادير تلرانس  ها در جدول آورده شده اند.