:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد،تلرانس و لقی داخلی

ابعاد،تلرانس و لقی داخلی

 ابعاد،‌ تلرانس ها و لقی داخلی  بیرینگ های NoWear مشابه بیرینگ های استاندارد می باشند .