تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد،تلرانس و لقی داخلی

ابعاد،تلرانس و لقی داخلی

 ابعاد،‌ تلرانس ها و لقی داخلی  بیرینگ های NoWear مشابه بیرینگ های استاندارد می باشند .