تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ابعاد،تلرانس ها ولقی داخلی

ابعاد،تلرانس ها ولقی داخلی

ابعاد،‌تلرانس ها و لقی داخلی بیرینگ ها یا مجموعه بیرینگ ها با روغن جامد مشابه بیرینگ های استاندارد است