:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد،تلرانس ها ولقی داخلی

ابعاد،تلرانس ها ولقی داخلی

ابعاد،‌تلرانس ها و لقی داخلی بیرینگ ها یا مجموعه بیرینگ ها با روغن جامد مشابه بیرینگ های استاندارد است