:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

آماده سازي قبل از نصب كردن و بيرون آوردن

آماده سازي قبل از نصب كردن و بيرون آوردن

كليه اجزا و ابزارها، تجهيزات و مدارك مورد نياز بايد قبل از نصب در دسترس باشند. مطالعه نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها براي تعيين ترتيب صحيح نصب و در آوردن اجزاي مختلف، توصيه مي‌شود.
نشيمنگاه‌ها، شفت‌ها، آب‌بندها و ديگر اجزاي چيدمان بيرينگ‌ها را از نظر تميزي، خصوصاً باقيمانده براده هاي ناشي از ماشينكاري سوراخ ها، رزوه‌ها و شيارها، بايد بررسي نمود. سطوح ماشينكاري نشده نشيمنگاه بايد از ماسه ريخته‌گري تميز شده باشند و لبه هاي تيز و ناصاف برداشته شوند.
دقت ابعادي و شكلي همه اجزاي چيدمان بيرينگ لازم است بررسي شوند. بيرينگ‌ها فقط وقتي كه اجزاي جانبي آن‌ها دقت‌ها و تلرانس‌هاي لازم را داشته باشند عملكرد رضايت بخشي خواهند داشت. قطر شفت‌هاي استوانه‌اي و محل نشستن بيرينگ‌ در نشيمنگاه را بايد در دو مقطع و در چهار قطر به كمك گيج اندازه‌گيري كرد (شكل زير). محل نشستن بيرينگ‌ها، بر روي شفت‌ها مخروطي را با رينگ‌گيج، گيج‌هاي مخصوص مخروطي و يا ميله‌اي سينوسي بررسي مي‌كنند.

 

ثبت مقادير اندازه‌گيري شده توصيه مي‌شود. هنگام اندازه‌گيري، اجزاي بيرينگ و تجهيزات اندازه گير بايد دماي تقريباً يكساني داشته باشند، لذا بايد اجزاي بيرينگ و تجهيزات اندازه‌گيري را براي مدت طولاني در يك محيط قرار داده تا به دماي يكساني برسند. اين موضوع  خصوصاً در مورد بيرينگ بزرگ و اجزاي آن‌ها كه بزرگ و سنگين مي‌باشند، مهم است.
بيرينگ‌ها را تا قبل از نصب بايد در جعبه‌هاي اصلي نگه داشت تا در معرض آلودگي قرار نگيرند. معمولاً نيازي به پاك كردن روغن نگهدارنده كه در كارخانه بيرينگ به آن آغشته مي‌كنند، نيست و فقط سطح خارجي رينگ خارجي و سطح داخلي رينگ داخلي را بايد از روغن نگهدارنده پاك كرد. همچنين در بيرينگ هايي كه در دماي بالا يا پايين استفاده مي‌شوند و با گريس روانكاري مي‌شوند و نيز هنگامي كه گريس به كار رفته با روغن نگهدارنده سازگار نمي باشد، لازم است كه بيرينگ كاملاً شسته و خشك شود اين مسئله از ايجاد اثرات منفي بر روي خواص روانكاري گريس جلوگيري مي‌كند.
در صورتي كه به علت نگهداري نادرست (جعبه آسيب ديده و غيره) احتمال آلوده شدن بيرينگ زياد است بايد آن را قبل از نصب شسته و خشك نمود.
بيرينگ‌هايي كه آغشته به نگهداره گريس مي‌باشند، نيز بايد كاملاً شسته و خشك شوند اين موضوع براي بعضي بيرينگ هاي بزرگ با قطر خارجي بزرگ‌تر از mm 420 صحت دارد. شوينده هاي مناسب براي بيرينگ‌ها اسپريت سفيد  (White Spirit) و پارافين مي‌باشد.
ببرينگ با آب بند يا حفاظ فلزي كه قبل از گريس كاري شده اند نبايد قبل از نصب شسته شوند.