:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

آب بند ها

آب بند ها

آب بند های استاندارد زیر برای  استفاده  با نشیمنگاه های  SLN موجود  می باشند .
- آب بند  دو لبه  G.. TSN (الف) برای سرعت های  محیطی  تا 8m/s ودمای کارکرد 40oc- تا 100oc+

(الف)


- آب بند چهار لبه  L.. TNS (ب) برای سرعت های  محیطی  تا 13m/s ودمای کارکرد 40oc- تا100oc+ 

(ب)


- آب بند V رینگ طرح A. TSN (ج) برای سرعت های محیطی  تا 7m/s و برای شرایط خاص تا 12m/s و دمای کارکرد  این آب بند ها از  40oc-  تا 100oc+ است.

(ج)


آب بند شیار دار طرح S ...TSN (د) بدون محدودیت سرعت محیطی  50oc- تا 200oc+ برای دمای  کارکرد

(د)


آب بند تاکونیت (taconite) برای شرایط  سخت با شیارهای عمودی  طرح TSN..ND (ه) برای سرعت های محیطی تا 12M/S و دمای  کارکرد از 40oc- تا 100oc+

(ه)


کلیه آب بند ها قابل تعویض با یکدیگر می باشند و نیاز به اصلاحاتی بر روی  نشیمنگاه نیست. برای نشیمنگاه هایی که در انتهای شفت نصب می شوند درپوش های سری ASNH شکل زیر موجود می باشند .
 

 


خصوصیات خاص طراحی
نشیمنگاه های SNL را می توان  با خصوصیات خاص نسبت  به طرح  استاندارد سفارش داد. بعضی از این خصوصیات  در زیر  شرح داده  و با پسوند های زیر در شماره فنی نشیمنگاه مشخص  میشوند 

 

 V  نشیمنگاه با سوراخ  فرار گریس
 T  سوراخ  ورزوه  1/4-28 UNF درگوشه  در پوش  نشیمنگاه با گریس  خور AH 1/4-28 SAE-LT برای روانکاری  آب بند ها .
 TD  سوراخ  ورزوه 1/4-28 UNF درهر دو طرف در پوش نشیمنگاه با دوگریس خور AH 1/4-28 SAE-LTبرای روانکاری آب بند ها
 SN

نشیمنگاه با سوراخ رزوه شده برای سنسور 

 K7  داخل نشیمنگاه با تلرانس K7 ماشینکاری شده است .